رد کردن لینک ها

پیوندها


سفارتخانه ها

سفارتخانه اتریش

 

 • نوع مالکیت : دولتی
 • دسته شرکت : سفارتخانه ها
 • نوع فعالیت : سایر
 • محدوده فعالیت : ایران
 • آدرس : خیابان باهنر (نیاوران)، خیابان مقدسی، خیابان زمانی، بن بست میر ولی، پلاک ۸
 • تلفن : ۰۲۱۲۲۷۵۰۰۳۸,۰۲۱۲۲۷۵۰۰۴۰
 • فکس : ۰۲۱۲۲۷۰۵۲۶۲
 • ایمیل : teheran-ob@bmeia.gv.at
 • آدرس سایت : http://www.bmeia.gv.at

سفارتخانه یونان

 

 • نوع مالکیت : دولتی
 • دسته شرکت : سفارتخانه ها
 • نوع فعالیت : سایر
 • محدوده فعالیت : ایران
 • آدرس : بلوار آفریقا(جردن)، خیابان اسفندیار، پلاک ۴۳
 • تلفن : ۰۲۱۲۲۰۵۰۵۳۳
 • فکس : ۰۲۱۲۲۰۵۷۴۳۱
 • ایمیل : gremb.teh@mfa.gr

سفارتخانه اسلوواکی

 

 • نوع مالکیت : دولتی
 • دسته شرکت : سفارتخانه ها
 • نوع فعالیت : سایر
 • محدوده فعالیت : ایران
 • آدرس : خیابان نیاوران، خیابان مژده
 • تلفن : ۰۲۱۲۲۷۳۳۷۰۶,۰۲۱۲۲۷۵۴۵۶۰
 • فکس : ۰۲۱۲۲۷۵۸۵۲۸

 

سفارتخانه ایتالیا

 • نوع مالکیت : دولتی
 • دسته شرکت : سفارتخانه ها
 • نوع فعالیت : سایر
 • محدوده فعالیت : ایران
 • آدرس : انتهای بلوار آفریقا(جردن)، خیابان مهیار، پلاک ۱۱
 • تلفن : ۰۲۱۲۲۰۴۷۸۰۲
 • فکس : ۰۲۱۶۶۷۲۶۹۶۱
 • ایمیل : segreteria.tehran@esteri.it
 • آدرس سایت : http://www.ambtehran.esteri.it/ambasciata_tehran

سفارتخانه دانمارک

 • نوع مالکیت : دولتی
 • دسته شرکت : سفارتخانه ها
 • نوع فعالیت : سایر
 • محدوده فعالیت : ایران
 • آدرس : شریعتی، بالاتر از پل صدر، کوچه هدایت، کوچه دشتی، پلاک ۱۰
 • تلفن : ۰۲۱۲۸۱۵۵۰۰۰
 • فکس : ۰۲۱۲۲۰۳۰۰۰۷
 • ایمیل : thramb@um.dk
 • آدرس سایت : http://www.ambtehran.um.dk

سفارتخانه اسلوونی

 

 • نوع مالکیت : دولتی
 • دسته شرکت : سفارتخانه ها
 • نوع فعالیت : سایر
 • محدوده فعالیت : ایران
 • آدرس : پاسداران، میدان فرمانیه، خیابان نارنجستان هشتم، پلاک ۳۰
 • تلفن : ۰۲۱۲۲۸۳۶۰۴۲
 • فکس : ۰۲۱۲۲۲۹۰۸۵۳
 • ایمیل : vte@gov.si
 • آدرس سایت : http://teheran.veleposlanistvo.si

سفارتخانه اسپانیا

 

 • نوع مالکیت : دولتی
 • دسته شرکت : سفارتخانه ها
 • نوع فعالیت : سایر
 • محدوده فعالیت : ایران
 • آدرس : دروس، بلوار شهرزاد، خیابان کماسایی، کوچه اول شرقی، پلاک ۱۰
 • تلفن : ۰۲۱۲۲۵۶۸۶۸۱,۰۲۱۲۲۵۶۸۶۸۲
 • فکس : ۰۲۱۲۲۵۶۸۰۱۷

سفارتخانه بلژیک

 

 • نوع مالکیت : دولتی
 • دسته شرکت : سفارتخانه ها
 • نوع فعالیت : سایر
 • محدوده فعالیت : ایران
 • آدرس : خیابان ولی عصر، خیابان فیاضی (فرشته)، پلاک ۱۵۵ و ۱۵۷
 • تلفن : ۰۲۱۲۲۰۴۱۶۱۷,۰۲۱۲۲۰۴۹۲۴۷
 • فکس : ۰۲۱۲۲۰۴۴۶۰۸
 • ایمیل : tehran@diplobel.fed.be
 • آدرس سایت : http://www.diplomatie.be/tehran
بازگشت به بالای صفحه