شرایط لازم جهت اخذ ویـزای شینگن


آلمان
روادید بستگان درخواست روادید باید شخصاً ارائه شود. رسیدگی به درخواست روادید به طول معمول ۱۶ روز به طول می‌انجامد. دو نسخه فرم پر شده، ۲ قطعه عکس جدید گذرنامه، شناسنامه، گذرنامه و شناسنامه همسر، همین طور فتوکپی صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضی، اصل و فتوکپی دعوتنامه (تعهد تقبل مخارج) براساس بند ۸۴ قانون اتباع بیگانه توسط شخص دعوت‌کننده در آلمان و مدرک وضعیت اقامت وی.
– مدارکی در مورد نحوه تقبل مخارج در مدت اقامت (فیش حقوق دعوت‌کننده غیره)
– مدارکی در مورد داشتن وابستگی در ایران (سند خانه یا زمین) گواهی کار و درآمد غیره اصل و فتوکپی. بیمه مسافرتی برای تمام مدت اقامت (اصل و فتوکپی آن)
اشتغال به کار: رسیدگی به درخواست روادید به طور معمول ۲ تا ۳ ماه به طول می‌انجامد.
مدارک: سه نسخه فرم پر شده درخواست روادید، ۳ قطعه عکس جدید، گذرنامه معتبر، شناسنامه، گذرنامه متقاضی، اصل و فتوکپی مدارک مربوط به رابطه کاری (قرارداد کار و غیره) گواهی اشتغال به کار یا سابقه شغلی در ایران.

اتریش
الف) اقامت توریستی در اتریش
گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل ۶ ماه) دو قطعه عکس جدید (از هر متقاضی و همراهان در گذرنامه) اصول دعوتنامه یا به عبارتی تعهدنامه‌ای که در اتریش رسما توسط محضر تایید شده باشد، حکم فوق یا تایید به میزان درآمد دعوت کننده بیمه حوادث و بیماری تا سقف ۵۲۰۰۰ دلار صادر شده از جانب شرکت بیمه ایران با آسیا، ترجمه سند ملک (تایید شده توسط وزارت امور خارجه) دفترچه حساب بانکی متقاضی به انضمام ترجمه آن.
ب) دعوتنامه تجاری، گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل ۶ ماه) دو قطعه عکس جدید (از هر متقاضی و همراهان در گذرنامه) اصل دعوتنامه یا به عبارتی تعهدنامه تجاری با مهر شرکت، (تایید محضر مورد نیاز نیست)
ج) ترانزیت گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل ۶ ماه) دو قطعه عکس جدید (از متقاضی و همراهان در گذرنامه) روادید کشور مقصد اصل بلیت هواپیما سفارت اتریش ممکن است علاوه بر مدارک مذکور مدارک دیگری را نیز از متقاضی درخواست نماید.
فتوکپی‌های کلیه مدارک درخواستی نیز می‌بایستی به سفارت ارایه شوند.
بررسی تقاضای روادید می‌تواند ۳ ماه به طول انجامد.

ایتالیا
مدارک لازم جهت درخواست روادید توریستی از متقاضیان روادید توریستی درخواست می‌گردد
مدارک مورد نیاز: فرم، دو قطعه عکس، اصل و فتوکپی صفحه اول گذرنامه و ویزاهای شنگن استفاده شده اصل فتوکپی شناسناه و ترجمه آن، دعوتنامه (نمونه دعوتنامه در قسمت ویزا موجود است)، فتوکپی اجازه اقامت میزبان، در صورت تغییر تابعیت دعوت کننده کپی شناسنامه ایتالیایی، رزرو بلیت، مدارک اشتغال به کار شامل: اصل و کپی آن روزنامه رسمی مشترک+ ترجمه معرفی‌نامه و اصل لیست پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مربوط به شش ماه گذشته، همراه با کپی و ترجمه آن برای کارمندان بخش خصوصی. اصل و کپی کارت نظام پزشکی برای خانم‌های خانه‌دار متقاضی روادید توریستی ارایه مدرک شغلی همسر الزامی است. بخش ویزا این حق را برای خود محفوظ نگه داشته تا در صورت لزوم هر مدرک دیگری را که برای تکمیل پرونده مناسب تشخیص می‌دهد از متقاضی درخواست نماید.

سوئیس
مقررات کلی: درخواست روادید باید به کنسولگری یا سفارت سوئیس در محل اقامت متقاضی ارائه گردد (ماده ۱۰ بند ۱ دستورالعمل درباره اعلام ورود و ورود خارجیان) چنانچه درخواست روادید به سفارتی به غیر از سفارت محل اقامت ارائه گردد در صورتی که دلیل این اقدام روشن نباشد آن سفارت می‌تواند آن را رد نماید. باید امکانات مالی کافی برای تامین مخارج زندگی خود در سوئیس که بنا بر قاعده ۱۰۰ فرانک سوئیس در روز کافی تشخیص داده شده است را در اختیار داشته باشید (ماده ۱ بند ۲ دستورالعمل درباره اعلام ورود و ورود خارجیان). کنسولگری یا سفارت می‌تواند درخواست اخذ ضمانت نماید. روادید منحصرا اجازه یک اقامت کوتاه مدت در سوئیس را خواهد داد مگر با اجازه صریح مقامات مسئول مربوطه (ماده ۱۱ دستورالعمل درباره اعلام ورود و ورود خارجیان). حداکثر مدت اقامت شما در سوئیس در روادید صادره درج گردیده است. بدون داشتن مجوز لازم، نه می‌توانید در سوئیس کار کرده و نه بیشتر از سه ماه تحصیل کنید (ماده ۱۱ دستورالعمل درباره اعلام ورود و ورود خارجیان)
ماده ۶- ضمانت
۱- به عنوان وسیله‌ای جهت کنترل، چگونگی اقامت یک خارجی، مسئولین صدور روادید می‌توانند درخواست یک اعلام ضمانت کنند که توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی در سوئیس و دارای امکانات مالی امضاء شده باشد.
۲- این افراد می‌توانند ضمانت کنند.
الف- اتباع سوئیس
ب- خارجی‌های دارای اجازه اقامت دائم یا موقت
ماده ۱۰- درخواست روادید
۱- تبعه خارجی باید درخواست روادید خود را به وسیله فردی که برای این منظور پیش‌بینی گردیده است به نمایندگی مربوطه سوئیس در حوزه اقامت خود ارایه دهد، هرگونه استثنایی را در این مورد اداره فدرال اتباع بیگانه تعیین می‌نماید.
۲- درخواست روادید باید با ارایه مدرک سفر (گذرنامه) و در صورت درخواست با سایر مدارک اثبات کننده مقصود و چگونگی اقامت و یا ترانزیت مورد نظر همراه باشد.
علاوه بر مقررات لازم مندرج در بند ۱ اتباع خارجی، متقاضی روادید ترانزیت باید شرایط ذیل را برای اخذ روادید عبور ترانزیت احراز کنند.
الف- ارایه مدرک سفر (گذرنامه) و روادید لازم برای ترانزیت و ورود به کشور مقصد
ب- برای عبور ترانزیت ارایه بلیت هواپیما تا مقصد اصلی الزامی است.
ماده ۲۷- حمایت حقوقی
۱- چنانچه تقاضای رد و یا به حالت تعلیق درآید، اداره فدرال اتباع بیگانه سوئیس به درخواست متقاضی و در قبال پرداخت هزینه مربوطه اعلام نظر می‌کند.
۲- بنا بر قاعده درخواست فوق فقط موقعی مورد بررسی قرار می‌گیرد که به هزینه مربوطه پیش پرداخت شده باشد.

لهستان
توریستی: گذرنامه با حداقل یک سال اعتبار، تکمیل فرم سفارت، ۲ عکس توجه شود که هزینه هر روز اقامت در لهستان برابر ۵۰ دلار آمریکا است.
دعوتنامه برای ویزای توریستی لازم نیست ولی چنانچه موجود باشد در تسریع کار کمک خواهد کرد.
تجاری: دعوتنامه برای همکاری تجاری داشته باشد.

نروژ
ویزای توریستی ندارد. دیدار از اقوام: اقوام درجه یک احتیاج به دعوتنامه ندارد. برای اقوام درجه ۲ در صورت موافقت، دعوتنامه، ۲ قطعه عکس، فتوکپی شناسنامه و گذرنامه از صفحه ۲ تا ۹ و نامه از محل کار که در آن میزان حقوق، مدت مرخصی، حق بیمه و غیره ذکر شود. به انضمام یک پاکت نامه و تمبر زده شود به آدرس متقاضی و گیرنده که در آن نوشته شده باشد. فرم سفارت،
تجاری: دعوتنامه تجاری، نامه معرفی از شرکت و همچنین مدارک شرکت، ۲ قطعه عکس، فتوکپی شناسنامه و همچنین مدارک شرکت، ۲ قطعه عکس، فتوکپی شناسنامه و گذرنامه از صفحه ۲ تا ۹، تکمیل فرم سفارت کلیه مدارک باید به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده باشد.

هلند
توریستی: پاسپورت، شناسنامه متقاضی، ۲ برگ کپی پاسپورت از صفحات مهمور و دارای ویزای قبلی باشد. یک عدد فرم ویزا برای هر پاسپورت، یک قطعه عکس برای هر نفر، دعوتنامه با امضاء و مهر پلیس و شهرداری محل، آخرین فیش حقوقی، معرف از هلند و شماره تلفن معرف در هلند، کپی پاسپورت یا اجازه اقامت معرف از هلند، گذرنامه قبلی اگر داشته باشید، مدارک معتبر برای اثبات توانایی مالی، بیمه‌نامه از هلند برای کل سفارت، بلیت رفت و برگشت، ضمانت‌نامه دعوت کننده به برگشت متقاضی ویزا،

 

کانال تلگرام

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *